top of page

" ไกลที่สุด ไม่ใช่เส้นขอบฟ้า มันคืออดีตกาลที่ผ่านมา
ใกล้ที่สุด ไม่ใช่ญาติมิตร แต่มันคือความตาย "

ขอให้ทุกท่านขับขีอย่างระมัดระวัง
​ด้วยความห่วงใยแด่ผู้มีผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
นาย อำนาจ ร่มพนาธรรม

84985_0
84982_0
84984_0
84996_0
84987_0
84988_0
84983_0
84993_0
84998_0
84994_0
84992_0
84989_0
84991_0

สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ตำบล: น้ำดิบ อำเภอ: ป่าซาง จังหวัด: ลำพูน

bottom of page